Kế 05: Du long chuyển phượng

(Biến rồng thành phượng)

Kế “Du long chuyển phượng” là biến cái này thành cái kia, bên trong là hình rồng đó nhưng làm cho nó trở thành phượng.

Cái kế này rất phổ biến, trong dân gian ta gọi là “Treo đầu dê, bán thịt chó”.

Sử sách xưa đã ghi lại rất nhiều chuyện “du long chuyển phượng” đặc biệt trong cung cấm; vì chế độ cha truyền con nối của tầng lớp quý tộc xưa làm mọi cách để có người kế vị.

Trong thương mại thì người bán dùng kế này để kiếm lợi. Tuy nhiên đây không phải là kế làm ăn lâu dài.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!