Kế 04: Minh tri cố muội

(Biết rõ mà làm như không biết)

Kế “Minh tri cố muội” là biết thật rõ chuyện đó nhưng làm ra vẻ không biết gì.

Với người xưa, đây là một triết lý xử thế rất cao, mục đích lại ẩn trốn tất cả những tiếng thị phi nghi hoặc, nhưng theo nghĩa mưu kế, nó là một thái độ thâm sâu.

Trong cuộc sống hiện đại, nhất là làm việc trong nhóm, công ty hay tập đoàn; khi một người nắm được thông tin quan trọng sẽ có lợi thế rất lớn nên quyền lực càng lớn. Nếu người đó âm thầm dùng thông tin để thao túng sự việc xung quanh thì lại càng thâm sâu vô lường.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!