Kế 09: Tiên phát chế nhân

(Ra tay trước để chế phục đối phương)

Kế “Tiên phát chế nhân” là ra tay trước để dành chiếm ưu thế, để đoạt lợi, để đoạt được chiến thắng về cho mình.

Điểm cốt lõi trong kế này là ra tay chớp nhoáng không cho đối thủ kịp trở tay, không cho người khác biết đường đi nước bước của mình.

Muốn thực hiện được kế này thành công, người lập kế phải có đủ lực, nhanh nhẹn và thật sự quyết đoán; đôi khi phải liều lĩnh. Vì nếu kế này không thành sẽ gây tổn thất rất lớn và đối thủ sẽ đoán được hành động tiếp theo để chuẩn bị ứng phó.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!