Kế 16: Phản khách vi chủ

(Đổi vị khách thành vị chủ)

Kế “Phản khách vi chủ” là đổi địa vị khách thành địa vị chủ.

“Phản khách vi chủ” là trong đấu tranh đang ở vào thế bị động nên phải tìm kế hoạch biến thành chủ động. Khách vốn là địa vị bị chi phối, mọi việc đều do chủ đặt định sắp xếp.

Trong đấu tranh, có chủ động mới khống chế được cục diện; không có chủ động, không thể thắng lợi.

Kế này không dễ dàng thực hiện, đòi hỏi người hành kế phải khéo léo trong hành xử. Thông thường ta cần thi hành thêm kế khác để có thể phản khách vi chủ. Tùy từng tình huống mà người lập kế vận dụng để đối phương không đoán được.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!