Kế 17: Kim thiền thoát xác

(Ve sầu vàng lột xác)

Kế “Kim thiền thoát xác” là con ve sầu vàng lột xác.

Kế này dùng cho lúc nguy cấp, tính chuyện ngụy trang một hình tượng để lừa dối, che mắt đối phương, đặng đào tẩu chờ một cơ hội khác.

Kế “Kim thiền thoát xác” có một phạm vi rất rộng rãi và phổ biến, bất cứ ai ở hoàn cảnh nào cũng có thể sử dụng được. Vì tính phổ biến của kế này nên đối phương cũng dễ dàng đoán ra được.

Do đó việc thành hay bại của kế này là dựa vào tài của người thực hiện, từ “ve sầu” thì lột xác ra hình dạng nào để đối phương không ngờ tới là điều cốt yếu trong kế.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!