Kế 20: Ban trư ngật hổ

(Giả làm heo để ăn thịt hổ)

Kế “Ban trư ngật hổ” là giả làm con heo để ăn thịt con hổ.

Lão Tử nói:

– Người cực khôn khéo mà làm ra vụng về cũng như câu đại trí nhược ngu. Người đi săn thường học tiếng heo kêu rồi tự giả làm heo để nhử con hổ.

Đối với kẻ thù, ta hãy giả ngu như một con heo, trên bề mặt cái gì cũng thuận chịu, lúc nào cũng cười, lúc nào cũng cung kính để cho địch mất hết nghi âm. Chờ lúc thời cơ chín, tìm thấy chỗ nhược của kẻ thù mà đập đòn sấm sét.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!