Kế 27: Phủ để trừu tân

(Bớt lửa dưới nồi)

 Kế “Phủ để trừu tân” là bớt lửa dưới nồi, ý nghĩa là giải quyết trên căn bản một vấn đề, chủ ý không cho nó phát ra, (bớt lửa cho nước khỏi trào).

Khi có một việc đã bùng nổ ra rồi thì tìm cách làm cho nó dịu đi, không để nó tiếp tục ác liệt.

Chỗ diệu dụng của kế “Phủ để trừu tân” là không nghe thấy tiếng, không nhìn thấy hình, vô cùng như trời đất, khó hiểu như âm dương, khiến cho kẻ thù rơi vào kế của mình mà họ không biết.

Ở chiến trường hay thương trường, kế “Phủ để trừu tân” lúc nào cũng là kế rất âm độc, giăng mắc như mạng nhện; lớn mang hiệu quả lớn, nhỏ có hiệu quả nhỏ.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!