Kế 30: Lý đại đào cương

(Đưa cây lý chết thay cây đào)

Kế “Lý đại đào cương” theo nghĩa đen là đưa cây lý chết thay cho cây đào.

Người lớn làm họa, bắt người nhỏ chịu tội thay. Có rất nhiều kẻ tác gian phạm tội lại bắt người khác thế thân.

Còn có một ý khác là hy sanh điều này để giữ lại điều khác; cấp dưới hy sanh chết thay cấp chết để giải nguy trong những lúc gặp nạn.

Có câu nói: Có loạn lạc thì mới có anh hùng; và anh hùng luôn có sự trợ giúp và hy sanh của những người xung quanh. Trên con đường thành danh của đấng anh hùng luôn có những người ngã xuống lót đường.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!