Giữ lời hứa

 Lời hứa có ý nghĩa quan trọng với rất nhiều người, bạn sẽ khiến cho mọi người vui khi thực hiện được đúng lời hứa của mình. Vì vậy, việc giữ lời hứa rất quan trọng.

Tầm quan trọng của việc giữ lời hứa với mọi người là gì?

Giữ lời hứa giúp chúng ta có được sự tin tưởng của mọi người.

error: Content is protected !!