Kiên trì rèn giũa

Khi ở nhà, chúng ta cần kiên trì rèn giũa việc cư xử đúng mực. Chúng ta hãy nhớ rằng: Tất cả mọi người trong nhà vẫn luôn luôn dõi theo các hành vi của chúng ta để uốn nắn kịp thời đấy nhé!

Mọi người trong gia đình thường có thái độ như thế nào trong việc rèn giũa chúng ta về hành vi cư xử?

Thực ra người lớn vẫn luôn dõi theo để kịp thời uốn nắn chúng ta cư xử đúng mực.

error: Content is protected !!