Cân nhắc lời khuyên của bạn bè

Hãy thường xuyên gặp gỡ và trao đổi với bạn bè. Bạn bè có thể đưa ra lời khuyên cho nhau, cùng nhau vượt qua những rào cản khó khăn. Hãy trân trọng những lời khuyên của người khác và suy nghĩ về việc áp dụng chúng một cách nghiêm túc và phù hợp.

Chúng ta nên làm gì với những lời khuyên của bạn bè?

Hãy tiếp nhận suy nghĩ một cách nghiêm túc và áp dụng phù hợp.

error: Content is protected !!