Chấp nhận chịu phạt khi phạm lỗi

Chúng ta nên nhớ rằng, nếu chúng ta vi phạm nội quy, mắc lỗi nghiêm trọng thì sẽ phải chịu những hình phạt tương ứng với lỗi do mình gây ra. Sự trừng phạt này thường đi kèm với những lời khuyên bảo, chỉ dẫn của người lớn để chúng ta không tái phạm nữa.

Chịu phạt là một trải nghiệm chẳng dễ chịu chút nào đối với mỗi chúng ta. Nhưng chúng ta cần hiểu được rằng, mình phải chịu hình phạt là vì đã làm điều gì đó sai trái, và người lớn đang cho chúng ta cơ hội để suy nghĩ về lỗi lầm của mình. Khi chúng ta đã ý thức được về lỗi do mình gây ra thì cũng có nghĩa là chúng ta đang dần thay đổi để trở thành một người sống có trách nhiệm và kỷ luật hơn.

Khi nào chúng ta sẽ bị phạt?

Khi chúng ta mắc lỗi hoặc vi phạm các quy tắc chung.

error: Content is protected !!