Ngừng tán gẫu trên mạng xã hội

Các trang mạng xã hội luôn có sức hấp dẫn lớn đối với chúng ta, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta cứ mải mê sa đà vào đó mà quên mất nhiệm vụ chính của mình là học tập. Chúng ta nên có ý thức tự giác ngừng việc tan gẫu vô bổ và dành thời gian cho những việc khác có ích hơn.

Chúng ta có thể làm gì để hạn chế việc tốn thời gian cho những cuộc tán gẫm trên mạng?

Chúng ta có thể thay thế danh sách bạn bè bằng các thành viên trong gia đình.

error: Content is protected !!