Điều 43: Thành công là tìm ra và hoàn thành mục tiêu của cuộc đời. Thất bại là không biết rõ mục tiêu của mình là gì.

Mục tiêu là con đường đưa bạn đến bình yên và thịnh vượng. Không biết rõ mục tiêu đời mình là gì cuối cùng sẽ gây ra cho bạn sự căng thẳng về tinh thần và nghèo khó về tài chính. Nói đến vấn đề mục tiêu, hãy nhớ rằng mục tiêu lâu dài rất quan trọng nhưng một số mục ti6u nhỏ, màng tính “thời vụ” cũng không hề vô nghĩa.

Các mục tiêu ngắn hạn thực ra lại đặc biệt quan trọng để giúp bạn tìm ra và sau đó là đạt được mục tiêu lớn của cuộc đời. Thế nhưng chúng thường bị phớt lờ đi, bị coi là những rào cản ngớ ngẩn của cuộc sống. Tuy vậy, dù bãn đang vướng vào bất kỳ hoàn cảnh nào thì hãy cứ tin rằng hoàn cảnh đó sẽ đem đến cho bạn những bài học quý giá và giúp bạn tiến gàn đến giấc mơ cuối cùng của mình.

Nếu bạn tìm ra và hoàn thành được những mục tiêu ngắn hạn thì mục tiêu lớn của cuộc đời sẽ tự nhiên “khai mở” trước mắt ab5n. Hãy lưu tâm đến hoàn cảnh hiện tại của mình và xem mình có thể học hỏi được gì từ những hoàn cảnh đó. Một trong những mục tiêu chính của cuộc đời đó là giúp bản thân ngày càng trưởng thành, phát triển. Nếu bạn tự hứa sẽ cố gắng trưởng thành hơn nữa, phát triển hơn nữa thì nghĩa là bạn đang tiến bước trên con đường đến với mục tiêu cuộc đời của mình.

error: Content is protected !!