32 – Hãy để người ta trộm ý tưởng của bạn

Đa số công ty đều phòng ngừa người khác hưởng sái thương hiệu chính của mình. Một số công ty còn kiện bất kỳ ai dám xâm phạm lãnh thổ của họ – giống trường hợp McDonald:s cố gắng bảo vệ tiếp đầu ngữ “Mc”. Đây là một hy vọng xa vời tại Anh, nơi pháp luật cho phép mọi người điều hành doanh nghiệp dưới tên mình, ngay cả khi tên đó đã được người khác sử dụng – vì có rất nhiều người Scotland có tên bắt đầu với chữ “Mc” (và cũng có kha khá người tên là McDonald), nên chẳng có tòa án nào tán thành hành động kiểu này. <cDonald:s chỉ khiến bản thân trông có vẻ ngớ ngẩn và độc tài.

Đối lập với trường hợp là Toys “R” Us, chẳng bao giờ đá động gì đến các công ty như Tiles “R” Us. Toys “r” Us biết các công ty khác sẽ giúp quảng cáo thương hiệu Toys “R” Us vô tư.

Ý tưởng

Weblogs Inc. là một công ty làm quảng cáo trên blog. Công ty được sáng lập vào năm 2003, và làm chủ khoảng 150 blog. Lợi nhuận đến tứ doanh thu quảng cáo – blog thu hút những khán giả rất đặc trưng, và những nhà quảng cáo phát hiện họ sẽ đạt tỷ lệ thành công cao khi quảng cáo trên trang của Weblogs Inc.

Ngay từ đầu Weblogs Inc. đã duy trì thái độ thoải mái với những người sử dụng hìnht hức lẫn thương hiệu của công ty. Ví dụ, một doanh nghiệp Tây Ban Nha lập trang Weblogs SL để dành cho giới nói tiếng Tây Ban Nha, mà không xin phép công ty ở Mỹ (mặc dù họ biết công ty ở Mỹ chính là ngọn nguồn ý tưởng).

Các nhà sáng lập công ty đã đúng khi nói rằng những kẻ bắt chước muôn đời cũng chỉ là những kẻ bắt chước. Họ không thể theo kịp: họ chỉ khiến Weblogs Inc. trở nên ngon lành trong mắt công chúng qua ngũ ý là kế hoạch kinh doanh và thương hiệu của công ty đáng để bắt chước. Như các nhà sáng lập có nói, một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao.

Những người mô phỏng thương hiệu của bạn sẽ đẩy bạn lên cao hơn nữa: những kẻ ăn cắp nguyên xi ý tưởng của bạn chẳng khác gì những tên trộm, và sẽ không nhận được sự tôn trọng. Kiện họ chỉ khiến bạn có vẻ xấu xa.

Rõ ràng những nhà sáng lập đã đúng, vì Weblogs Inc. đã được bán cho AOL năm 2005 với mức giá nghe đâu là 26 triệu đô la.

Ứng dụng

  • Đừng kiện những công ty nhỏ đang ăn cắp ý tưởng của bạn. Chỉ tổ làm ra vẻ bạn là một kẻ bắt nạt.
  • Hãy rộng lượng đối với các công ty bắt chước bạn. Nó chỉ khiến bạn càng tỏ vẻ ngon lành.
  • Hãy nhớ rằng khách hàng sẽ không tín nhiệm kẻ cắp – bạn chẳng việc gì phải sợ loại hình cạnh tranh này.

error: Content is protected !!