Nhà vi sinh học (Microbologist)

Tìm hiểu nghề Nhà vi sinh học (Microbologist)

Nhà vi sinh học nghiên cứu các vi sinh vật (micro – organism) như vi trùng, vi khuẩn và các loài nấm để mở rộng kiến thức khoa học và phát triển các ứng dụng thực tế trong y khoa, thủ y, công nghiệp, môi trường và các áp dụng thực tiễn khác.

Vi sinh học là bộ môn cốt lõi của ngành sinh học phân tử, bao gồm công nghệ lắp ghép gen (chuỗi DNA) là cơ sở lĩnh vực công nghệ vi sinh (biotechmology), có thể nêu một số ví dụ về ứng dụng thành công của vi sinh học: công nghệ sản xuất các loại kháng sinh (vaccines) phòng bệnh vi trùng, vi khuẩn và việc phát triển các loại kháng sinh (antibiotics) chữa bệnh.

Công việc của Nhà vi sinh học

 • Xem xét và phân tích các mẫu lâm sàng (clinicl specimen) để tìm dấu hiệu lây nhiễm.
 • Tham vấn các bác sĩ y khoa và thú y trong giải trình kết quả các thử nghiệm vi sinh.
 • Nghiên cứu tính phản ứng và tập tính của vi sinh vật để đánh giá các tác động của chúng lên con người, động vật và thực vật.
 • Triển khai các phương pháp ngăn ngừa sự lây lan vi khuẩn có hại.
 • Chế tạo và phát triển các loại vắc xin.
 • Nghiên cứu tác động của vi sinh vật trong sản xuất, chế biến và kiểm tra chất lượng thực phẩm.
 • Phân tích thịt, nước, sữa để tìm sự hiện diện của các vi khuẩn gây bệnh.
 • Nghiên cứu dịch bệnh và phòng dịch (epidemic prevention).
 • Điều tra tác động của các vi sinh vật đối với độ phì của đất, vai trò của nó trong bệnh của thực vật.
 • Kiểm soát ô nhiễm.
 • Kỹ thuật gen.
 • Soạn thảo các tài liệu và báo cáo khoa học.

Nhà vi sinh học làm việc chủ yếu trong những lĩnh vực nghiên cứu, tìm hiểu tương tác giữa vi sinh vật và con người, động vật, thực vật hoặc môi trường; trong vi sinh học y khoa và thú y; sinh học thực phẩm và công nghiệp cũng như sinh học phân tử.

Yêu cầu nghề nghiệp

 • Năng lực quan sát tốt
 • Có sáng kiến và lòng kiên trì
 • Có khả năng làm việc tỉ mỉ với tính chính xác cao
 • Khéo tay
 • Có thể làm việc trong một tập thể.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!