Thông dịch viên (Interpreter)

Tìm hiểu nghề Thông dịch viên (Interpreter)

Thông dịch viên làm công việc chuyển đạt những thông tin bằng lời qua lại giữa hai hay nhiều người không nói cùng một thứ tiếng. Họ cần có kiến thức về các bản sắc văn hóa của các ngôn ngữ này cũng như các hành vi ngôn ngữ không lời trong giao tiếp (cử chỉ, dáng điệu khi nói năng) để có thể thông đạt đầy đủ và trung thực những ý nghĩa của cuộc giao tiếp.

Công việc của Thông dịch viên

 • Thực hiện đối thoại bằng 2 thứ tiếng cho hai bên hoặc hai nhóm nói ngôn ngữ khác nhau.
 • Thông ngôn từng đoạn giao tiếp và chờ dịch tiếp khi họ tiếp tục nói.
 • Thông ngôn đồng thời cuộc nói chuyện để các bên giao tiếp nắm được ngay thông tin đang nói (thông dịch viên ấp cao, senior instant interpreter).
 • Dịch miệng tài liệu viết
 • Thông dịch viên có thể chuyên 1 ngôn ngữ (ví dụ như Tiếng Nhật, tiếng Pháp) hoặc một lĩnh vực nhất định (ví dụ: đấu thầu xây dựng hay huấn luyện bóng đá).

Yêu cầu nghề nghiệp

 • Nắm vững tiếng Việt và tối thiểu 1 ngoại ngữ
 • Có kiến thức tổng quát rộng
 • Có năng lực tập trung cao
 • Có khả năng làm việc khách quan và chính xác
 • Biết tôn trọng bí mật riêng tư của nội dung thông dịch.
 • Biết giữ gìn những qui tắc đạo lý
 • Có kỹ năng nghiên cứu và óc sáng tạo

Viết một bình luận

error: Content is protected !!