Kế 03: Nhất tiễn song điêu

(Một mũi tên hạ hai con chim)

Kế “Nhất tiễn hạ song điêu” là dùng một mũi tên bắn chết hai con chim. Ý của mưu kế này là dùng sức lực tối thiểu để đạt đến hiệu quả tối đa.

Trong thương trường hay chính trường, mỗi nguồn lực đều quí giá; nếu có thể tối đa hóa hiệu quả thì đã mang lợi về cho mình.

Để thi hành được kế này thông thường sẽ dùng một kế khác. Giả dụ như dùng kế để hai chim đánh nhau rồi cùng bị thương, khi đó ta chỉ cần một mũi tên nhỏ đã giết được. Đây gọi là kế trong kế, thâm sâu vô lường.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!