21: Nỗ lực – Vạn sự khởi nguồn từ sự nỗ lực lớn nhất của bản thân

Nỗ lực chưa chắc sẽ thành công, nhưng không nỗ lực thì nhất định không thể thành công

Trước khi bạn chuẩn bị bắt đầu làm một việc gì đó phải chăng bạn thường hay có suy nghĩ thề rằng nếu không thành công thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Với cách nghĩ như vậy, bạn có thể đã từ bỏ cố gắng rồi. Tâm lý một người ngụ ý như thế nào thì người đó sẽ làm ảnh hưởng

Đây chính là quy tắc thành công. Chỉ cần bạn ngày ngày làm theo quy tắc này, khiến bản thân mỗi ngày đều tiến bộ thêm 1% thì không cần phải lo lắng mình không thể thành công nữa. Đời người nhiều khi chỉ hơn kém nhau có một chút thôi là kết quả đã đổi khác, nếu như bạn mỗi ngày đều kém hơn so với người khác một ít, một vài năm nữa thì khoảng cách sẽ trở nên rất lớn.

Yêu cầu bản thân mình mỗi ngày tiến bộ thêm một chút, chẳng bao lâu, bạn sẽ sớm phát hiện ra bản thân đã tiến bộ được nhiều như thế nào, cuộc sống và công việc của bạn cũng đều có những thay đổi lớn như vậy.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!