Quyết tâm thực hiện mục tiêu

Chúng ta nên quyết tâm thực hiện nhiệm vụ do cha mẹ hoặc tự bản thân đặt ra, chẳng hạn như thức dậy và đi ngủ đúng giờ, ăn uống đúng bữa, hằng ngày, … Những nhiệm vụ này cần rõ ràng, cụ thể để chúng ta có thể xác định được rõ mục tiêu, tránh kiểu đặt mục tiêu chung chung, mơ hồ.

Cha mẹ có thể làm gì để giúp con hoàn thành các mục tiêu đã đề ra?

Cha mẹ có thể kiểm tra xem con đã tực hiện xong các nhiệm vụ chưa, và động viên con cố gắng hoàn thành.

 

error: Content is protected !!