Hãy coi chừng, người yếu kém sẽ tuyển người yếu kém

Cách chắc chắn nhất để đưa sự tầm thường, kém cỏi, bàng quan thâm nhập vào một tổ chức là tuyển những giám đốc tuyển dụng kém hoặc trung bình. Giám đốc tuyển dụng sẽ đảm nhiệm vai trò tuyển dụng nhân sự.

Một giám đốc tuyển dụng yếu kém hoặc trung bình đạt điểm 7 trên thang điểm thì họ sẽ chỉ tuyển được người điểm 5. Người điểm 7 không tuyển được người điểm 9 hay 10. Người điểm 7 không tuyển người giỏi hơn mình vì bản năng lo sợ năng lực của người khác, không công nhận năng lực thật sự và cảm thấy khó chịu về sự hiện diện của những người giỏi hơn.

Người điểm 7 tuyển người điểm 5 bởi vì người điểm 5 không thách thức họ. Có đầy rẫy những người điểm 5 và họ chỉ đòi hỏi mức lương thấp. Người điểm 7 có thể chi phối người điểm 5 và họ biết điều này. Người điểm 7 tuyển người điểm 5 bởi vì họ nhìn thấy người điểm 5 có một vài điểm giống mình. Người điểm 7 đang tái tạo lại chính mình, chỉ có điều thành một “người” khác yếu kém hơn.

Và xem kìa, thật đáng ngạc nhiên! Người điểm 5 lại tuyển người điểm 3!

Người điểm 9 và 10 không tuyển những người điểm 7. Nhóm người điểm 10 là những người tự tin, có khả năng và năng lực điều hành, họ là những người xây dựng nhóm chú tâm, cần cù trong việc tuyển dụng và ươm mầm tài năng tương lai cũng như những công việc khác. Họ không sợ những người tài năng mà sợ những người tầm thường.

Những người điểm 10 là những cầu thủ hạng A và chỉ muốn chơi cùng những người xuất sắc nhất.

Hãy tránh xa những người điểm 7. Chỉ tuyển những người điểm 10 mà thôi.

Người điểm 10 là những cầu thủ hạng A và chỉ muốn chơi cùng những người xuất sắc nhất.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!