Câu hỏi “Anh sẽ làm gì nếu tôi chết?”

Đừng để nhân viên ủy thác cho bạn việc đưa ra quyết định mà lẽ ra họ phải làm. Ông chủ vĩ đại biết rằng những người tài và giỏi giang khi phải đối mặt với các vấn đề hay khó khăn sẽ luôn có khả năng đưa ra giải pháp nhanh chóng và phù hợp. Mọi người thường ủy thác công việc cho cấp trên vì một số lý do. Họ không muốn phạm sai lầm. Họ do dự. Họ muốn chờ đợi một thông tin hoàn hảo. Hay ông chủ của họ khăng khăng muốn quyết hết mọi việc.

Ông chủ vĩ đại hiểu rằng mình không thể giúp các phòng ban, tổ, đội hay cả doanh nghiệp đi lên nếu như ông tự quyết định mọi thứ. Ông biết mình không thể tiến được nếu nhân viên trực tiếp dưới quyền ông không tự nghĩ và đưa ra quyết định.

 Đôi khi sự việc lên đến cao trào.

Nhóm được cỉ định đánh giá việc nâng cấp hệ thống máy tính bước vào phòng ông chủ. Họ đã chuẩn bị đầy đủ các báo cáo, tài liệu, bản kê khai thiết bị và đề xuất. Họ bắt đầu tóm tắt toàn bộ quá trình nghiên cứu, những đại lý họ đã phỏng vấn và các sản phẩm mà họ thử nghiệm.

“Tôi có ba câu hỏi”, ông chủ cắt ngang, “Và chúng giống với ba câu hỏi tôi đưa ra khi các anh bắt đầu nghiên cứu. Một là, hệ thống máy tính mới có giúp chúng ta phục vụ khách hàng tốt hơn không? Hai là, chúng có giúp giảm chi phí không? Và ba là, chúng ta có kinh phí để mua không?”

Nhóm bắt đầu lại từ đầu – vẫn giống như trước. Họ lại đưa ra các phương án, điều kiện, giả định nhưng không có bất kỳ đề xuất cụ thể nào.

Đột nhiên, ông chủ trượt khỏi ghế, ngã sõng xoài trên sàn nhà, hai tay ôm lấy ngực, mắt nhắm và hỏi: “Điều gì sẽ xả ra nếu tôi chết? Các anh sẽ làm gì?”

Họ đưa ra cho 6ong chủ câu trả lời của mình. Ông chủ nói: “Tuyệt lắm!”. Và họ gấp lại tất cả các báo cáo, biểu đồ, bản kê khai và bắt tay thực hiện những điều họ vừa đề xuất sau cùng.

Ông chủ vĩ đại có khả năng khiến mọi người tự ra quyết định.

Đừng để nhân viên ủy thác cho bạn việc đưa ra quyết định mà lẽ ra họ phải làm.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!