Ủy quyền cho cấp thấp

Than ôi việc ủy quyền!

Người được ông chủ ủy quyền sẽ bị nói ra nói vào mọi lúc và bị hầu hết mọi người nói xấu. Nếu bạn giao nhiệm vụ cho một người mà không chỉ dẫn cụ thể hoặc không đào tạo một cách thích hợp thì đó không phải là ủy quyền, đó là việc đưa nhân viên tới chỗ mắc sai lầm và làm việc kém hiệu quả.

Nếu bạn giao cho ai đó làm việc gì mà không có một lịch trình kiểm tra và đề ra các công việc tiếp theo thì có nghĩa là bạn đang thoái thác. Nếu bạn giao việc cho nhân viên và rồi lại lấy đi quyền lực, các công cụ và khả năng ra quyết định của anh ta thì nghĩa là bạn không giao việc.

Giám đốc bộ phận bán hàng giao việc chào hàng cho đội ngũ bán hàng. Khi một nhân viên bán hàng phạm sai lầm trong khi chào hàng và để giám đốc phải đảm trách công việc của mình thì việc giao quyền cho nhân viên đó chấm dứt. Khi những ông chủ quá tinh vi quản lý và khi có những kẻ soi mói quá kỹ vào công việc của bạn thì sự ủy quyền trở nên vô tác dụng.

Tiêu chuẩn phán xét sự ủy quyền đúng chính là: giao nhiệm vụ, công việc hoặc dự án cho người có kinh nghiệm lâu năm nhất (có thể đó là người được trả lương thấp nhất) và có thể làm tốt công việc được giao. Đó chính là sự ủy quyền, là chìa khóa dẫn tới thành công.

Hãy ủy quyền xuống các cấp thấp hơn trong tổ chức, càng thấp càng tốt. Không ủy quyền là sai lầm, là khiến tổ chức lung lay và hoạt động kém hiệu quả.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!