Kinh doanh trên Internet là gì?

Vế cơ bản, kinh doanh trên Internet là bất kỳ công việc nào liên quan đến việc mời chào các sản phẩm hay dịch vụ trên mạng Internet. Khách hàng tiềm năng ghé thăm trang web của bạn và mua sản phẩm trực tuyến thay cho việc đến những địa điểm thông thường. Internet cũng là một môi trường tiếp thị. Hầu hết các hoạt động kinh doanh và các nguyên tắc tiếp thị chung vốn được áp dụng cũng đều có thể ứng dụng được online. Khác biệt giữa chúng là về tốc độ, giá cả và việc dễ dàng thực hành.Internet marketing có đặc thù dễ dàng, nhanh chóng và hiệu quả hơn về chi phí đối với những người bình thường.

bạn cũng cần biết rằng Internet là một xa lộ thông tin và đây là một trong những lý do chính khiến mọi người thường online. Họ muốn tìm kiếm thông tin để giải quyết những vấn đề, hướng dẫn hay tác động đến họ về mặt cá nhân. Một công việc kinh doanh dựa trên nền tảng thông tin cũng giống như bất kỳ những công việc kinh doanh nào khác, ngoại trừ việc sản phẩm tập trung chủ yếu vào những mặt hàng không sờ thấy được như sách điện tử, phần mềm, tư cách hội viên hay các chuyên trang về dịch vụ, … Nói cách khác, chúng ta sẽ tập trung nhiều hơn vào marketing kỹ thuật số để đối nghịch với những hàng hóa vật thể.

Tuy nhiên, vấn đề không nằm ở sản phẩm bạn đang bán mà là ở môi trường bạn đang bán sản phẩm đó – mạng Internet. Cho dù bạn muốn bán sách điện tử hay giầy tập tennis thì hầu như cũng không có gì khác biệt trên chặng đua dài. Điều quan trọng bạn cần nắm được là marketing dựa trên Internet được định hướng bởi thông tin.

Những nguyên tắc marketing cơ bản có thể được áp dụng chung nhưng lại được thực hiện trong một kiểu cách hoàn toàn khác. Chúng ta sẽ nói về khía cạnh thông tin trong những chương tiếp theo.

Khác biệt giữa chúng là về tốc độ, giá cả và việc dễ dàng thực hành. Internet marketing có đặc thù dễ dàng, nhanh chóng và hiệu quả hơn về chi phí với những người bình thường.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!