Công ty noi theo ông chủ

Mọi người đều tuân theo lệnh của ông chủ. Ông chủ đặt ra các quy tắc về tác phong và chuẩn mực. Ông chủ tạo nên kiểu mẫu. Mọi lúc, các phòng, văn phòng, cửa hàng, công xưởng, nhà máy, công ty đều cùng làm theo lệnh ông chủ.

  • Nếu ông chủ luôn đến trễ thì việc đến đúng giờ không còn được ai tuân thủ.
  • Nếu ông chủ không bao giờ vắng mặt trong các cuộc họp thì tất cả mọi người sẽ tham dự họp đầy đủ.
  • Nếu ông chủ ghé thăm khách hàng, điều đó có nghĩa là khách hàng rất quan trọng.
  • Nếu ông chủ thường hủy cuộc hẹn với khách hàng thì đội ngũ bán hàng sẽ ít đi chào hàng hơn.
  • Nếu ông chủ lịch sự, sẽ không có chỗ cho những người khiếm nhã.
  • Nếu ông chủ nhận những người tầm thường thì sự tầm thường là những gì ông chủ nhận được.
  • Nếu ông chủ là một nhà cải cách tiến bộ và có óc sáng tạo thì công ty sẽ tìm kiếm được những cơ hội mới.
  • Nếu ông chủ muốn làm việc của nhân viên thì nhân viên sẽ để ông chủ làm.
  • Nếu ông chủ đưa tất cả mọi người trong công ty tham gia cuộc đua tranh đỉnh cao thì lẽ đương nhiên mỗi người đều muốn giành phần thắng.
  • Nếu ông chủ đứng ra gánh vác trách nhiệm thì những nhân viên gương mẫu và xuất sắc sẽ học theo.

Các ông chủ lớn đều hiểu bản chất này. Một số ông chủ điều hành một cách bài bản, có những người lại do tố chất bẩm sinh. Dù họ có làm bài bản hay không thì chính những ông chú lớn sẽ quyết định cơ cấu tổ chức. Bởi vì công ty sẽ noi theo gương ông chủ nên tốt hơn ông chủ hãy làm mẫu thực hiện; bằng không công ty sẽ chẳng làm gì cả.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!