Mỗi ngày dành 10 phút để đào tạo

Hãy truyền đạt hay huấn luyện cho ai đó mỗi ngày. Tự dạy họ hoặc bố trí một người khác dạy họ. Dạy và đào tạo là một phần trong quá trình chuẩn bị liên tục nhằm phát triển nhân viên và củng cố công ty. Dạy một nhân viên cách điều khiển một máy móc mới, cách làm nghiên cứu, cách bán được nhiều sản phẩm hơn hay cách làm sáng bóng một chiếc xe hơi sẽ ngay lập tức làm tăng hiệu suất công việc. Việc đào tạo sẽ đem lại lãi suất cao từ chi phí đầu tư thấp.

Ông chủ vĩ đại mang đến những cơ hội học hỏi, những kinh nghiệm mới, những cuộc hội thảo trong và ngoài công ty, những cuốn sách, những khóa huấn luyện nghiệp vụ và những kiến thức thực tiễn. Ông chủ vĩ đại biết rằng, những nhân viên xuất sắc nhất là người ham học hỏi và người người ham học luôn chăm chú lắng nghe giáo viên. Giáo viên học những gì họ dạy. Ông chủ vĩ đại dạy và lôi cuốn sự chú ý của những người xuất sắc nhất.

Quân đội luyện tập không mệt mỏi. Sở cứu hỏa luyện tập không mệt mỏi. Vận động viên luyện tập không mệt mỏi. Nhạc sĩ và những người làm nghệ thuật luyện tập không biết mệt mỏi. Và giống như vậy, ông chủ và nhân viên cũng nên không ngừng rèn luyện bản thân.

Mười phút một ngày, tinh ra khoảng 2.400 phút một năm, tương đương 40 giờ đồng hồ. 40 giờ đồng hồ xấp xỉ bằng một hay hai môn học ở trường đại học

Dạy và đào tạo là một phần trong quá trình chuẩn bị liên tục nhằm phát triển nhân viên và củng cố công ty.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!