21 Nguyên tắc tự do tài chính

Loạt bài viết thuộc nội dung sách 21 Nguyên tắc tự do tài chính của tác giả Brian Tracy, xuất bản năm 2001.

Đây là một trong những quyển sách viết về triết lý sống và làm việc được dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới.

Các bạn có thể tìm hiểu thêm về sách của tác giả Brian Tracy theo link Brian Tracy Books.

Nội dung sách

error: Content is protected !!